Skrota bilen med original katalysator i Trollhättan

Om du skall lämna din uttjänta gamla bil till bilskrot i Trollhättan, så kontrollera först om den fabriksbyggda katalysatorn finns kvar i avgassystemet. För att få den bästa ersättningen krävs att just den komponenten är intakt. Av någon anledning har vissa fordon reparerats genom utbyte av originaldelen mot en betydligt billigare variant. Dessa bilar värderas som om katalysatorn saknas. Och det betyder flera tusen kronor avdrag i när bilägaren skall skrota bilen i Trollhättan. I en original katalysator finns obrukade platina-, palladium- och rodium-metaller för återvinning. Även en liten mängd av metaller dyrare än guld dubblar skrotbilens värde.

Från och med 1998 års bilmodeller är dessa försedda med katalysatorer enligt svenska krav. Volvo och Toyota lanserade vissa modeller något tidigare. Men hur skall man kunna veta om standard-katalysator finns kvar i skrotbilen? De flesta bilmärkena har monterat katalysatorn med skruvförband i likhet med en ljuddämpare. Vid utbyte till en universal-modell svetsas komponenten in i avgassystemet. Det kan vara första fingervisningen om något har hänt. Kanske det är enklare att skicka ett foto för verifiering. Då undanröjs också onödig diskussion, när skrotbilen skall betalas.

Att skrota bilen i Trollhättan klimartsmart, efter Naturvårdsverkets stadgar till bilfabrikanterna, har medfört mycket för bilägarna. Första föreskriften att hopsamla och bekosta demonteringskostnaden efterträddes av krav på bildemontering i Trollhättan. Certifierade skrotar tvingades styra om processen efter nya bildemonterings-befallningar, som fastställa en naturförnuftig förlopp i enskildhet. Ingen bilskrot tilldelades auktorisation från Miljövårdsverket utan acceptabel granskning av Miljövårdsförvaltningen.

Efter ett antal års progression har uttjänta fordon till bilskrot i Trollhättan ökat i betydelse. Den bedrövliga blicken av övergivna uttjänta bilar i naturen har helt eller partiellt försvunnit. Så Riksdagens miljöinriktade lagar och regler har varit nyttiga för hantering av bilar som nått slutstationen. Men rullande fordon på vägarna förorsakar förstörelser, som driver ett vitalt klimat uppbyggnad att kollapsa.

Natur-regressionen i Trollhättan sättas ihop till bilars koldioxidutsläpp

Att skrota sin bil ”miljömässigt” i Trollhättan kan åtminstone få personer att opponera sig mot farligheten, som på lång sikt är markant illavarslande än corona-pandemin. Det ha sin grund på det humanitiva tillväxten av föroreningar, som beror på diesel som bränsle till sitt fordon, och tycks vara bunden till alla uppdaterade klimatverksamheter. Värmen på Jorden har i snitt ökat med en komma två grader. Men är 2,5 grader i arktiska havet, som norden delvis ligger i. Vår genomsnittsvärme eskalerar ständigt och är i år den varmaste som uppmätts. Ismassan töar och trädgränsen förflyttas ungefär med 2 m årsvis.

Väderleken med het luft och vindar från söder optimerar inte den dåliga förändringsprocessen i Arktis eller Västergötland. För att blockera värmestrålning uppehåller sig CO2 som ett hinna i luften. Det regleras normalt igenom vulkaners eruption med enorma koldioxid-förorening. Men det mänskliga utsläppet ökar hinnans densitet och isoleringsförmåga genomgripande. Det artificiella täckets tilltagande värme-tillstånd kan inte någon råda bot på. Man behöver inte vara forskare för att förstå följderna av ett fullkomligt utplånat ekologiskt system, som måste styra värme-tillstånd och därav vädret.