Inlämning skrotbil

Lämna din bil för skrotning till Uffes bilskrot själv. Företaget välkomnar kunder från Trollhättan. Här kan du skrota bilen med ersättning och den är förmodligen bäst i Sverige. Uffes bilskrot är auktoriserad och är en modern bilskrot som har miljön i fokus.

Företaget är en seriös aktör och hanterar själva hela kedjan, från att ta hand om din skrotbil för avregistrering till sanering, destruering och slutligen återvinning av metaller och andra återvinningsbara material. Har du personligen ingen möjlighet att lämna bilen har företaget möjlighet att hämta skrotbilen i Trollhättan. Du får ett mottagningsbevis och betalt för bilen även vid hämtning.

Kontaktuppgifter: Uffes bilskrot, Övre Hoga 126, 472 96 Varekil, Tel 0304-474 76

Inlämning av skrotbil från Trollhättan

Rätt hantering är viktigt hos bilskrot i Trollhättan

En bilskrot kan både betala och hämta bilen. Om du anlitar rätt aktör vet du att allt farligt avfall kommer hanteras efter gällande regler och lagar. Du behöver inte ens transportera bilen till skroten för att bli av med den. Den biten och allt pappersarbete med registreringsbevis och avregistrering sköter skroten. Att skrota bilar måste ske säkert och med omtanke om vår miljö. Alla ohälsosamma ämnen som är skadliga för människor och djur omhändertas på bästa sätt. En auktoriserad bilskrot i Trollhättan har krav från Länsstyrelsen att deras arbete utförs med minimal miljöpåverkan.

Skrota bilen i Trollhättan för ett hållbart samhälle

Dagens bilskrot ingår i den cirkulära ekonomin. Allt eftersom progressen utvecklas där bättre och miljövänligare bilar produceras är återvinning av skrotbilar en viktig del i ett hållbart samhälle. Att skrota bilen i Trollhättan där den omhändertas ur ett miljöperspektiv är det enda rätta för klimatet. Det finns en del farliga vätskor och i fordon som behöver transporteras för destruktion till auktoriserade företag. De bilkomponenter som kan återanvändas skruvas ner och tillvaratas för att sälja vidare. Numera är kravet att 95% av fordonets vikt skall återvinnas eller återanvändas. En auktoriserad bilskrot är numera som en modern återvinningsstation där fokus ligger mer på recycling och bilåtervinning före försäljning av delar.