Hur vet man att en bil i Trollhättan är skrotad och avregistrerad

En personbil förekommer i bilregistret tills den blivit avregistrerad via en certifierad skrot. Och bilägaren ansvarar juridiskt för bilen tills dess, i enlighet med svenska lagar. Det viktigaste för ägaren är, att bilskrotningen i själva verket resulterar i ett mottagningsbevis, som bilskroten sänder till berörd myndigheten för avregistrering av bilen. Lägga märke till att det endast är auktoriserad bilskrot i Trollhättan, som har tillstånd från Länsstyrelsen, som har möjlighet skriva ut dessa papper. Några dagar efter inkommet skrotningsintyg, tillsammans med registreringsbeviset, utfärdar Trafikstyrelsen en attest om avregistrering till ägaren.

Hur vet man att en bil i Trollhättan är skrotad och avregistrerad

En uttjänt bil i Trollhättan hamnar lätt i orätta händer

Men frågan är tyvärr befogad! Inom det här området agerar fiktiva företag. Illegal export av fordonsvrak ger stora vinster. Liksom förvandlingen av den trasiga bilen till ett acceptabelt fordon, som säljs vidare i trafik. De ”lönsamma” aktiviteten ger ändå betydligt mer destruktiv inverkan på klimatet än en övergiven skrotbil i skog och mark. Det är ingen munter betraktelse, för en bilinnehavare, att möta sin uttjänta personbil, som lämnats för skrotning och återvinning.

En fordonsägare kan försäkra sig om att fordonet blir återvunnen i Trollhättan

För att skrota bilen i Trollhättan behöver ägaren först utse en skrot eller transportföretag med behörighet från Transportstyrelsen. Alla berättigade skrotfirmor har ett sådant. För en bilbärgare är det lätt att klicka fram detsamma på bolagets webbsida. Där organisationsnumret enkelt kan inspekteras. Finns inget sådant tillstånd, finns också risker för bedrägerier. När en ägare överlämnar sin bil till en bilskrot skall ett mottagningsbevis erhållas. Pappret visar, att personbilen övertagits på ett juridiskt korrekt vis och helt enligt miljöbalkens krav. Betrakta att detta är ett väldigt viktigt ”papper” tills Transportstyrelsen har validerat avregistrering samt bortplockning i vägtrafikregistret.