Kan ett dödsbo i Trollhättan skrota bilen?

Ja, ett dödsbo kan skrota den avlidnes bil genom en speciell fullmakt. Enligt bilproducenternas direktiv skall ägaren signera registreringsbevis del 2 före inlämning av bilen till en auktoriserad bilskrot i Trollhättan. Om någon annan utför uppdraget skall även en fullmakt, som är undertecknat av ägaren, lämnas. Ett dödsbo utser en fullmaktsgivare, som företräder övriga personer … Läs mer

Får man ha skrotbilar på tomten?

Man får ha en avställd bil på sin tomt så länge den inte utgör en miljöfara. Många minns nog det stora miljöproblemet, som de dumpade bilarna utgjorde för några decennier sedan. När ett fordon stått länge börjar det läcka olika oljor, kylar- och batterivätska. Och detta orsakar stora skador på mark och vatten. Dumpningen har … Läs mer

Uttjänta fordon i Trollhättan har hälsofarliga vätskor

Uttjänta fordon i Trollhättan har hälsofarliga vätskor

I dagens svåra ekonomiska läge är ett ytterliggare tillskott till plånboken efterlängtat. Högt pris på bränsle, samma gäller boende och dyrare inköp på mat gör att flera familjer närmar sig smärtgränsen. Allt lidande verkar bero på rysslands krig i Ukraina. Har du en defekt bil i Trollhättan? Många familjer ser över alla obehövliga prylar, som … Läs mer

Skrotbilar i Trollhättan innehåller miljöfarliga ämnen

I dagens svåra ekonomiska tillstånd är ett ytterliggare bidrag till plånboken välkommet. Högt pris på bensin, samma gäller boende och dyrare matinköp gör att flertalet familjer närmar sig smärtgränsen. Allt elände tycks bottna i den ryska invasionen i Ukraina. Så nu inventerar många familjer överflödiga grejer, som kan avyttras för att stärka hushållets ekonomi. Flertalet … Läs mer