Vad är en komplett bil

Vad är en komplett bil som behöver skrotas egentligen? En uttjänt personbil omhäntertas av en auktoriserad bilskrot i Trollhättan och transporteras sedermera till ett fragmenterings-företag för återvinning. För den skull är det angeläget att särskilda reservdelar inte är avskruvade från bilen. Eftersom en original katalysator innehåller värdefulla metaller, skall den först och främst existera i ett komplett personbil. Observera att det existerar bilar med utbytes-katalysatorer, utan värde, som därför klassas som ej kompletta. Avsaknad på startbatteri, som används i återvinningsförloppet, ger även det avdrag.

Skrotbilens fulla massa påverkar skrotvärdet hos bilskrot i Trollhättan

Eftersom den uttjänta bilen måste skrotas påverkas inte skrotvärdet av fordonets status och utseende. Men den behöver vara rullbar för ordinär transport.

Vad är en komplett bil i Trollhättan

Det är framförallt saknaden av väsentliga bildelar som påverkar bilens värde. Skillnaden är stor om en vital del saknas när man skrota bilen i Trollhättan alternativt för en ratt. Och det betyder, att ägaren till fordonet ibland behöver ge ersättning för bortforsling av uttjänt bil. För att bedöma skrotbilens skrotvärde behöver fordonsägaren redovisa för saknade reservdelar vid beställning. Vid sådant tillfälle behövs inga resonemang angående överenskommen ersättningen.

Observera att några skumma skrothandlare tar chansen att nedvärdera fordonet vid upphämtning. Men en personbils skrotvärde förändras inte på grund av undermåligt kondition eller trasiga bildelar.