Kan man skrota avställd bil i Trollhättan

Ja, bilen kan vara endera avställd eller påställd, när fordonsägaren behöver skrota bilen i Trollhättan. Det är antagligen bara problem, som kan uppkomma och beaktas, vid inlämning av skrotbil till en certifierad bilskrot. Några vill transportera skrotbilen själv. Men det funkar bara om fordonet är besiktad, skattad och försäkrad. Alla andra personbilar har med automatisk officiellt förbud mot användning i trafik och får inte heller bogseras på allmänna vägar.

Kan man skrota avställd bil i Trollhättan

Använd en bärgningsbil med tillstånd vid bildemontering i Trollhättan

Flertalet bilar är avställda, när ägaren fattar att det är dags att separeras från sin ögonsten. För att personligen åka med personbilen till en bilskrot i Trollhättan fordras, att fordonet är godkänd vid svensk bilprovning, har försäkring och att fordonsskatten är betald. Annars måste skrotbilen hämtas med bärgningsbil eller på en biltransport. Det existerar flertalet bärgare att välja på. Men endast några av dessa har tillåtelse, från Länsstyrelsen, att handskas med skrotbilar som klassas som klimatfarligt avfall. De senare samarbetar med en godkänd bilskrot och ger ett juridiskt bindande mottagningsbevis, vid hämtning av uttjänta fordon medräknad registreringsbevis. Kvittensen medför garanti för publicerande av skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Det enklaste sättet att granska bärgarens tillstånd är att titta på hemsidans ”Beslut Länsstyrelsen”. Så kostnaden för påställning för att ratta fordonet till en legitimerad bilskrot kan undvikas vid anlitande av bärgare. Men fordonsägaren måste beakta vissa saker. Oseriösa bilskrotare har sorgligt nog andra avsikter än att skrota bilen med bilåtervinning som ändamål.