Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Trollhättan

När Transportstyrelsen tagit emot information om att du lämnat in ett fordon till bilskrot i Trollhättan för demontering underrättar de försäkringsbolaget som avlägsnar din fordonsförsäkring.

Om man har betalat för en bilförsäkring som är senare än skrotnings-datumet, får man överskottet tillbaka från försäkringsföretaget. Det innefattar även för resterande fordonsskatt. Ni betalar ingen fordonsskatt när bilen är inlämnad för skrotning. Om ni redan betalat in bilskatten kommer Trafikstyrelsen betala tillbaka återstående belopp. Båda beloppen tillfaller ägaren enligt inlämnat registreringsbevis. Uteslutande godkända aktörer kan utfärda skrotningsintyg till Trafikstyrelsen. För att återfå överskjutande försäkring skall en behörig skrotfirma engageras, när bilinnehavaren behöver skrota bilen i Trollhättan. Och det innefattar dessutom att utse en bilbärgare med tillstånd, när bilen hämtas.

Vad händer med försäkringen när man skrotar bilen i Trollhättan

Båda parter avger ett mottagningsbevis som säkerställer skrotning och avregistrering för ägaren. Dokumentet är en värdehandling till bilregistret som styrker, att personbilen är avregistrerat och avlägsnad från bilregistret.

Avställning av bil i Trollhättan eller avregistrering

Dessa definitioner brukar förväxlas av bilägare i Trollhättan, vilket kan betyda stora besvär. En avregistrerad personbil är borta för all framtid. Så efter detta har fordonsägare inte längre något förpliktelse. Men en avställd bil har andra riktlinjer för försäkrings- och skattefrågor. Personbilen förmodas på-ställas igen och finns kvar i fordonsregistret med årlig utgift. fordonsägaren är därtill skyldig att betala eventuella klimatkostnader eller borttransport beordrat av Trollhättans kommun.