Kan ett dödsbo i Trollhättan skrota bilen?

Ja, ett dödsbo kan skrota den avlidnes bil genom en speciell fullmakt. Enligt bilproducenternas direktiv skall ägaren signera registreringsbevis del 2 före inlämning av bilen till en auktoriserad bilskrot i Trollhättan. Om någon annan utför uppdraget skall även en fullmakt, som är undertecknat av ägaren, lämnas. Ett dödsbo utser en fullmaktsgivare, som företräder övriga personer i dödsboet. Den personen har juridisk rätt att förvalta dödsboets egendom, samt skyldighet att underrätta övriga personer i dödsboet vid förändringar. När äganderätten till ett fordon övergått till ett dödsbo, behöver detta inte anmälas till Transportstyrelsen.

Bilskrot i Trollhättan avger mottagningsbevis och skrotningsintyg

Vid lämning av skrotbilen med det senaste registreringsbeviset och fullmakt, underskrivet och visad legitimation av fullmaktsgivaren. erhålles ett mottagningsbevis med skrotningsintyg. Transportstyrelsen kommer därefter att verifiera att bilen är avregistrerad. Och om ett nytt registreringsbevis måste anskaffas innan man skrota bilen i Trollhättan, beställes det enligt normala regler.

Kan ett dödsbo i Agnesberg skrota bilen?